Seminar før Rennebuspill

Hei.

Det nærmer seg Rennebu spill (17 oktober) og da er det på tide med et seminar for å forberede seg til dette.

Det blir da et seminar på Åsheim ungdomsskole

Oppmøte for hovedkorpset lørdag 27 September kl 10:00 til 15:00 og deretter middag til ca 18:00

Oppmøte for alle søndag 28 September kl 11:00 til 15:00

For Juniorer og aspiranter så er det oppmøte lørdag kl 15:00 og vi oppfordrer aspirantene å være med på middag og sosialt lørdags kveld.

Aspirantene har øvelse søndag fra 11 til 15.

Det er også ønskelig med hjelp til å arrangere dette seminaret og vi oppfordrer foreldre til aspiranter å være med for å bli kjent med foreldre og korpsmedlemmer.

Gi beskjed til Tore Samdahl 932 10 940 om dere kan hjelpe til.