Ønsker du å spille i korps, eller har du en annen henvendelse til oss? Ta kontakt med vår styreleder på epost: