Åsheim Skolemusikkorps ønsker flere nye musikanter velkommen!

Kort om ÅSMK

Åsheim Skolemusikkorps (ÅSMK) har 38 utøvende medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps og drilltropp. Medlemmene er fra 7 år og oppover til 18 år, og rekrutteres fra skolene Kattem, Stabbursmoen og Åsheim.

Våre aktiviteter

Foruten faste ukentlige øvelser på mandager arrangerer korpset ett seminar i semesteret. Seminarene har fokus på samspill og å
opprettholde det fine sosiale miljøet i korpset. Korpset arrangerer julegrantenning, 17. mai, konserter og andre tilstelninger for eget korps og
eventuelle gjestekorps. Utover dette gjennomfører korpset spilleoppdrag ved markeringer i nærområdet. Årlig avsluttes vårsesongen med korpstur i Norge og noen ganger utenlands.

Rekrutteringen

Rekrutteringen foretas på våren, men fast undervisning starter først i forbindelse med skolestart til høsten.

Opptak i drilltroppen kan skje fra og med 2. klasse. Vi oppfordrer til at de som er med i drill også er med å spille et instrument. Vi legger opp øvingstidene slik at medlemmer i drilltroppen også kan spille instrument.

Slik lærer du å spille!

I tillegg til korpset tar medlemmene ukentlig spilletimer i Trondheim Kommunale musikkskole. Tilbudet er med egen spillelærer og gjøres med
individuell undervisning og i grupper med musikere på samme musikalske nivå.

Korpsets øvelser ledes av faste dirigenter og instruktører. Øvelsene er oppdelt etter ferdighetsnivå i aspirant, junior og hovedkorps. Fellesøvelsene er lagt til samme ukedag gjennom hele skoleåret på mandager.  Drillundervisningen er på onsdager.

Hva med instrument?

Du trenger ikke kjøpe instrument for å begynne å spille. Korpset disponerer instrumenter som leies ut til medlemmene.

Ved rekruttering av nye medlemmer har korpset en oversikt over hvilke instrumentgrupper man ønsker besatt, og hvor mange nye medlemmer som ønskes på hver instrumentgruppe. Innenfor disse kriteriene prøver vi å oppfylle alle instrumentønsker, men vi må ta forbehold om tilgjengelighet til ledige instrumenter. Utgifter til pleie av instrumentene, slik som fliser,
ventilolje, pusse- og smøreutstyr etc, holdes av medlemmet.

Får jeg egen uniform?

Alle våre medlemmer får låne uniform som benyttes ved konserter og oppdrag. Hovedkorpset har full uniform bestående av bukse, jakke og lue. Juniorene låner bukse, korpsgenser og lue. Aspirantene låner korpsgenser og lue, og har i tillegg svart bukse som de skaffer selv.

Hva koster det?

Kontingent – Hovedkorps:  1.600,- pr. semester

Kontingent – Junior: 1.600,- pr. semester

Kontingent – Aspiranter:  1.600,- pr. år  (dvs. fritak 2. semester)

Kontingent – Drill: 1.000,- pr. semester

Tillegg for spillende som driller:  300,- pr semester

Instrumentleie: 350,- pr semester

Søskenmoderasjon på 25% og 50%.

Individuell opplæring ved Kulturskolen: Kulturskolens takster, for tiden 1941,50 pr semester.

Bli med!

Korpsmedlemskap er inngangsbilletten til et godt sosialt miljø. Her spiller alle på samme lag på tvers av alder, kjønn og skolekrets – alle er med!
Korpsarbeidet stimulerer både til samspill mellom barn og mellom foreldre/foresatte og dette gir et trygt miljø.

Musikalske ferdigheter har du glede av hele livet!

De aller færreste kan tenke seg 17. mai uten korpsmusikk. Mange flere har til gode å oppdage at korpsmusikk er langt mer allsidig enn marsjer. Rock, pop, filmmusikk, klassisk og jazzinspirert musikk hører til i en korpsmusikers hverdag. Dette er musikk som alle har et forhold til, og som også er med på å utvide barnas musikalske horisont.

  • Få venner fra flere skoler og ulike klassetrinn!
  • Ble med på spennende turer og seminarer!
  • Lær å spille instrument!

Vi ønsker deg velkommen til Åsheim Skolemusikkorps!

Innmeldingsskjema

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn på barnet
Kjønn
DD.MM.ÅÅÅÅ
Foresatt 1 og innmelder
Foresatt 2

Vil du vite mer…

Ta kontakt!