Hjelp

Denne siden er for brukere av nettstedet og her kommer noen tips!

 1. Registrer deg som bruker. Det er flere grunner til at du som foresatt skal registrere deg på hjemmesida:
  1. Slik at du kan publisere innhold
  2. Du kommer i oversikten over personer i «styre & stell»
  3. Du får tilgang til styrereferater.
 2. Oppdatér informasjon om roller
 3. Instruksjonsvideoer: Det finnes 9 instruksjonsvideoer som viser hvordan du bruker nettstedet. Alt fra registrering, oppdatering av komitémedlemskap og roller, til publisering av artikler og oppdateing av kalender.
 4. Nyttige linker:
  1. Registrering
  2. Glemt passord
  3. Spilleliste instruksjonsvideoer (Youtube)