Åsheim Skolemusikkorps ønsker flere nye musikanter velkommen!

Rekrutteringen

Åsheim Skolemusikkorps (ÅSMK) har 33 utøvende medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps og drilltropp.

Medlemmene er fra 8-9 år og oppover til 19, og rekrutteres fra skolene Kattem, Stabbursmoen og Åsheim.

Nye musikanter tas inn fra og med 2. trinn og hovedsaklig i.l.a våren, men fast undervisning starter først i forbindelse med skolestart til høsten. Da blir det individuell opplæring kombinert med samspill.

Opplæringen
Opplæringstilbudet er todelt: Individuell undervisning tilpasset individuelle ferdigheter og forutsetninger, og felles øvelser sammen med andre elever på samme ferdighets nivå.

Korpset benytter Trondheim Kommunale Kulturskole for individuell opplæring.

Korpsets faste dirigenter og instruktører er ansvarlig for fellesøvelsene for hhv. aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset. Fellesøvelsene er lagt til mandag ettermidag/kveld. Drillundervisningen foregår på tirsdager.

Instrument

Korpset disponerer instrumenter som leies ut til medlemmene. Nye medlemmer trenger derfor ikke å kjøpe eget instrument. Ved rekruttering av nye medlemmer har korpset en oversikt over hvilke instrument grupper man ønsker besatt, og hvor mange nye medlemmer som ønskes på hver instrumentgruppe. Innenfor disse kriteriene prøver vi å oppfylle alle instrumentønsker, men
vi må ta forbehold om tilgjengelighet til ledige instrumenter. Utgifter til pleie av instrumentene, slik som fliser, ventilolje, pusse- og smøreutstyr etc., holdes av medlemmet selv. Det står medlemmene fritt å kjøpe eget instrument om de ønsker dette.

Uniformen

Hovedkorpset har full uniform som lånes ut til medlemmene. Juniorene låner uniformsbukse og korpsgenser. Aspirantene låner korpsgenser og har i tillegg svart bukse som de skaffer selv.

Korpsets aktiviteter

Foruten de faste øvelsene arrangerer korpset vanligvis et seminar for egne medlemmer hvert semester. Festival 2011Utover det å øke de musikalske ferdighetene , legger seminarene også vekt på å opprettholde det fine sosiale miljøet i korpset. Korpset står som arrangør for bl.a julegrantenning og 17. mai i sitt nærområde, og arrangerer også konserter og andre tilstelninger for eget korps og eventuelle gjestekorps. Utover dette har korpset både faste spilleoppdrag og mer sporadiske oppdrag. Fra tid til annen reiser korpset også på tur både innen Norge og til utlandet.

Drill

Opptak i drilltroppen kan skje fra og med 1. trinn. Medlemskap i drilltroppen betinger at man også spiller et instrument fra og med 4. trinn. Medlemmer som tas opp i drilltroppen i 1. trinn begynner med spilleopplæring som musikkaspirant senest i 4. klasse. Medlemmer som tas opp i drilltroppen i 4. trinn eller senere begynner med spilleopplæring samtidig med drillopplæringen.

Hva koster det?

Kontingent – Hovedkorps:
kr 1.500,- pr semester

Kontingent – Junior/Aspirant:
kr 1.500,- pr semester (NB! Aspiranter betaler ikke for 2. semester)

Tilleggskontingent – Drill:
kr 300,- pr semester

Individuell opplæring:
ca kr 1750,- pr. semester (kulturskolens takster)

Instrumentleie:
kr 300,- pr semester

Seminarer og turer:

Egenandeler vedtas av styret

Meld deg inn nå

Korpsmedlemskap er inngangsbilletten til et godt sosialt miljø. Her spiller alle på samme lag og det er ingen reservebenk.
Korpsarbeidet stimulerer både til samspill mellom barn og mellom foreldre/foresatte og dette gir et trygt miljø.
Musikalske ferdigheter gir dessuten glede for resten av livet.

De aller færreste kan tenke seg 17. mai uten korpsmusikk. Mange flere har til gode å oppdage at korpsmusikk er langt mer allsidig enn marsjer. Rock, pop, filmmusikk, klassisk og jazzinspirert musikk hører til en korpsmusikers hverdag. Dette er musikk som alle har et forhold til, og som også er med på å utvide barnas musikalske horisont.

Vi ønsker deg velkommen til Åsheim Skolemusikkorps!