Info om Rennebuspæll 20. Oktober

Det blir felles buss fra Heimdal til Berkåk for alle deltagerne – drill, aspirant og juniorer og hovedkorps. Bussen går fra Åsheim Ungdomsskole kl. 11:00! (oppmøte kl. 10:45)

For returen fra Berkåk bruker det å være såpass mange foreldre som har kjørt at vi vil sørge for at alle får plass i biler privat. De som planlegger å kjøre bes melde fra til Tore Samdahl i Tur & Skyss, tore.samdahl@getmail.no  slik at vi får koordinert at alle har plass tilbake. Meld i fra selv om dere har full bil, men har med noen korpsmedlemmer slik at vi får krysset de ut fra listen.

Åsheim skolemusikkorps skal opptre fra kl. 15:30 – 15:50. Alt foregår i Rennebuhallen. Det er ønskelig at aspiranter/juniorer og hovedkorps (som ikke har roller med kostymer) er kledd i svart når de spiller.

ÅSMK har nå fått tildelt tidspunktet 17:00 for middagsservering i kultursalen. Det vil bli anledning til å få kjøpt middagsbilletter i sekretariatet til kr. 100,- for de av foreldre/andre som ønsker det, så langt det rekker.

Det blir festkonsert og premieutdeling kl. 18:00 som varer fram til ca. kl. 19.

 

PS. Vær også oppmerksom på at det blir ekstra øving fram mot Rennebuspæll:

Mandag 15. oktober: Øvelse for fra kl. 17:45-20:00 – Aspiranter  fra kl. 17:45-19:30 Drill fra 17:00 – 19:30

Korrigering Øvelse er fredag istedet for torsdag

Fredag 19. oktober: ekstraøvelse for alle fra kl. 16:30-19:00

Det vil være generalprøve fra kl 18:00 til 19:00, oppfordrer foreldre til å komme å være publikum.

 

Seminar 22.-23. september

Seminaret 22.-23. september foregår på Kattem skole

Lørdag varer seminaret fra:

 • Kl. 10.00-16.00 for Drill, Juniorer og Hovedkorps
 • Kl. 12.30-16.00 for Aspirantene
 • kl 16:00 – 18:00 Middag og sosiale aktiviteter for alle

 

 • Bespisning:
  Lunsj: 12.30
  Frukt: 14.30

Etter at undervisningen er ferdig så blir det sosiale aktiviteter og det blir servert middag.

Dette vil foregå til ca 18:00


Søndag varer seminaret fra:

 • Kl. 11.00-15.00 for Alle

 

 • Bespisning:
  Lunsj: 13.00

Hvis noen av deltagerne har matallergier så gi beskjed til leder.asmk@gmail.com

Vi oppfordrer foreldre til aspirantene til å melde seg som hjelpere ved serveringene. Her er en god mulighet til å bli kjent med andre foreldre og møte de andre muikerne i korpset.

Om dere ønsker å delta så ta kontakt med tore.samdahl@getmail.no eller telefon 9321 0940.

Det må være noen ekstra foreldre fra hovedkorpset og i den forbindelse så har tur og skyss plukket ut disse foreldrene til å hjelpe til

Lørdag

 • Jevnaker          09:30 – 12:30
 • Møll                12:00 – 16:00
 • Ass Meland     15:00 – 18:00

Søndag

 • Refseth             11:00 – 13:00
 • Smistad            13:00 – 15:00
 • Van der Zwart  14:30 – 16:00

Om det er problemer med å stille så finn en erstatter selv